Chúng tôi, Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo tính riêng tư của họ. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật thông tin dưới đây để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn:

  1. Thông Tin Thu Thập: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký dịch vụ, mua sản phẩm, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn, để liên lạc với bạn về các giao dịch, thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới, và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng không đúng mục đích.
  4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để hoàn thành giao dịch mà bạn yêu cầu, hoặc theo quy định của pháp luật.
  5. Quyền Lựa Chọn: Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể làm giảm khả năng tiếp cận và sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi.
  6. Thay Đổi và Cập Nhật Thông Tin: Bạn có quyền yêu cầu xem xét, cập nhật, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở trên.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật thông tin này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp ở trên.

Trân trọng,

Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát