Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát:

  1. Chấp Nhận Điều Kiện: Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Tất cả nội dung trên website hethongthietbivesinh.com, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, logo và các tài nguyên khác, đều là tài sản sở hữu của Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát hoặc các bên sở hữu có liên quan. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  3. Dịch Vụ và Sản Phẩm: Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi ngoại trừ những trường hợp quy định bởi pháp luật.
  4. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng thông tin đó để mục đích nội bộ của công ty và không tiết lộ thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp pháp lý yêu cầu.
  5. Thay Đổi Điều Khoản: Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Trân trọng,

Công ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Tín Phát